Gaseste proprietate
Judet
Oras
Categorie
Zona
Avansat
  Noutati imobiliare
  Inscriere newsletter
Acte necesare raport evaluare

 Documentele pentru realizarea rapoartelor de evaluare pot fi :

- predate expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei la fata locului;

- scanate si trimise in format digital (.pdf) sau (.jpg) la o rezolutie de min 150dpi la adresa imobildev@yahoo.com;

-trimise per fax la numarul +4.0372.006.277

 

a)Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale (constructie + teren)

·         Act de proprietate (contract vanzare-cumparare, donatie, mostenire etc)

·         Extras de carte funciara pentru informare

·         Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica

·         Copie Certificat de Inmatriculare (societati comerciale)

·         Incheiere de intabulare  (daca exista)

·         Plan de incadrare in zona (daca exista)

·         Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (daca exista)

·         Fisa bunului imobil/corpului de proprietate (daca exista)

·         Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei (daca exista)

·         Autorizatie de construire/desfiintare (daca exista)

·         Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor (daca exista)

 

b) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

·         Act de proprietate

·         Extras de carte funciara pentru informare

·         Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica

·         Copie Certificat de Inmatriculare  pentru societati comerciale

·         Incheiere de intabulare (daca exista)

·         Plan de incadrare in zona (daca exista)

·         Plan de situatie (daca exista)

·         Fisa bunului imobil (daca exista)

·         Certificat de urbanism (daca exista)

b) Acte necesare pentru evaluarea bunurilor mobile

·         Act de proprietate / provenienta

·         Documentatie tehnica a bunului mobil (Cartea tehnica a bunului mobil)

·         Lista mijloacelor fixe (doar bunurile ce fac obiectul evaluarii)

·         Carte de identitate, certificat de inmatriculare pentru autovehicule.

·         Certificat inregistrare fiscala a societatii comerciale (unde este cazul)

·     Carte de identitate pentru imputernicit legal, proprietar